Tel: 08-658 39 00

Samordning

Vi förmedlar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar, TSS-tolkar, skrivtolkar och tolkstödjare på plats såväl som på distans.

När vi tar emot din beställning planerar vi in lämpliga tolkar utefter ditt behov, dels i adekvat antal men också utefter efterfrågad kompetens. I det fall du själv inte kan bedöma vilken typ eller i vilken omfattning tolktjänster behövs erbjuder vår samordning rådgivning i detta.

Läs gärna mer om våra tolkmetoder och hur du använder tolk i underrubrikerna.

Foto på tre personer bakifrån en sommardag under Almedalsveckan. Från vänster: en kvinna (Lisa Kellerman), en lång man (Oskar Thorin) och en kvinna (Lisbet Holm). Alla tre har kostymvästar på sig. På Lisas rygg som står till vänster står det TOLK chef, på Oskars väst TOLK och på Lisbets står det TOLK Teckenspråk. Framför dom finns ett svart tält som det står Sveriges Radio på.
Samarbetspartner: www.webbyra.com