Tel: 08-658 39 00

Om företaget

Stockholmstolkarna förmedlar sedan 1992 tolkar till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Kontoret finns i Stockholm men vi utför uppdrag i hela Sverige och även utomlands.

Detta gör vi med: Kvalitet, Kunskap, Service och Trygghet!

För oss finns inga omöjliga uppdrag. Vi är förberedda, flexibla och kan ta alla typer av tolkuppdrag.

Vi anpassar oss alltid efter situationen och tolkanvändarnas önskemål och vi är vana att lösa oförutsedda situationer på plats.

Vår erfarenhet finns inte bara inom vardagstolkning (sjukvård, försäkringskassa, socialtjänst och polis) utan även inom utbildning, arbetsliv, föreningsverksamhet, juridik, politik, underhållning och äventyr.

Vi tolkar även till och från talad engelska och skandinaviska språk samt mellan andra länders teckenspråk och svenskt teckenspråk.

Tolken Sanna Roos tolkar under HRF:s kongress. Hon tecknar ordet förslag. Sanna har grått hår i en kortklippt frisyr. Hon har en svart blus på sig med en tolkskylt på vänster sida. I öronen har Sanna hörlurar för medhörning.
Samarbetspartner: www.webbyra.com