Tel: 08-658 39 00

Kvalitetspolicy

Stockholmstolkarna ser utveckling av kvalitet och effektivitet som en grundförutsättning för att kunna fortsätta erbjuda kvalitativa tolktjänster i en föränderlig omvärld. Vårt kvalitetsarbete ska leda till ständiga förbättringar för våra kunder och tolkanvändare samtidigt som vi skapar förutsättningar för en organisation med engagerande och drivande medarbetare. Vår målsättning är att alla våra tjänster, från första kontakt till fakturering, ska uppfylla och helst överträffa kunderna och tolkanvändarnas förväntningar. Vi ska i dialog och samarbete med våra kunder och tolkanvändare ständigt inhämta återkoppling för att kunna utvecklas i den riktning marknadens behov pekar. Genom att strukturera vårt arbete i processer identifierar vi förbättringsområden samtidigt som vi lättare upptäcker avvikelser och hinder. Våra medarbetare har vid anställning rätt grundläggande kompetens och erbjuds därefter kontinuerligt möjlighet till utveckling genom både interna och externa utvecklingsinsatser.

Samarbetspartner: www.webbyra.com