Tel: 08-658 39 00

Vi tar gärna emot e-fakturor

Som en del i vårt digitala arbete har vi på AB Stockholmstolkarna STAB valt att ta emot e-fakturor. På så vis bidrar vi till att undvika onödiga transporter, slöseri av papper och sparar dessutom tid.

Så här skickar du fakturor till oss i fortsättningen. E-fakturor. Du aktiverar funktionen att skicka e-fakturor inne i ditt faktureringsprogram.

E-fakturorna skickas sedan till vårt organisationsnummer 556449-9456. Om du inte vet hur du aktiverar e-fakturor från ditt program kan du fråga din programvaruleverantör om hjälp. Eftersom att skicka och ta emot e-fakturor är det smidigaste valet, föredrar vi det framför nedan alternativ.

Pdf-fakturor

Pdf-fakturor mejlas till: 5564499456@autoinvoice.se (organisationsnumret ska skrivas utan bindestreck)

Pappersfakturor

Pappersfakturor skickas till:

AB Stockholmstolkarna STAB
Box 4
FE-35194
737 21 FAGERSTA

Fakturorna läses sedan in och skickas till oss som e-fakturor.

Tack för att du hjälper oss värna om miljön och samtidigt spara tid!

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna.

Med vänliga hälsningar
Administrationen

AB Stockholmstolkarna STAB
Östgötagatan 11
11625 Stockholm

Tel. 08-658 39 00

Samarbetspartner: www.webbyra.com