Tel: 08-658 39 00

MINIMIERA SMITTSPRIDNING AV COVID-19, DU KAN BESTÄLLA DISTANSTOLKNING.

Beställa tolk.

Tolkdatum: *

Tolktid: *

Adress/Plats för tolkning/Portkod:

Ditt namn: *

Tolkanvändare: *

Tolkmetod: *

Telefonnummer: *

E-post: *

Vad handlar tolkningen om?

Övriga upplysningar:

VID TOLKNING PÅ DISTANS:

Fakturadress: *

Tolkuppdrag som avbokas senare än 24 timmar före uppdragets början debiteras i sin helhet

Samarbetspartner: www.webbyra.com