Tel: 08-658 39 00

Beställa tolk

Tolkdatum: *

Tolktid: *

Adress/Plats för tolkning/Portkod:*

Ditt namn: *

Tolkanvändare: *

Telefonnummer: *

E-post: *

Vad handlar tolkningen om?

Övriga upplysningar:

Fakturadress: *

Tolkuppdrag som avbokas senare än 24 timmar före uppdragets början debiteras i sin helhet

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se www.webbyra.com