Tel: 08-658 39 00

Att använda tolk

Tolken/tolkarna är där för att möjliggöra kommunikation, men deltar aldrig själva i samtalet.

Du ska alltid tala direkt till den du möter och inte till tolken. Ställ inte heller frågor till tolken under pågående samtal eftersom tolken inte kan svara på dessa samtidigt som tolkningen pågår.

Tolken talar alltid i första person singularis, det vill säga jag-form, i tolkningen. Det bästa är om du pratar som vanligt, du behöver inte invänta tolken eftersom tolkningen sker simultant. Om tolken inte hänger med är det hens ansvar att avbryta.

Ibland arbetar två eller flera tolkar tillsammans beroende på uppdragets art, som regel arbetar tolkarna i par när uppdraget är över 60 minuter.

Närbild på två händer som tecknat "förslag" personen som tecknar har svart skjorta på sig och man kan se en tolkskylt på personens högra bröst, men ansiktet är utanför bilden.
Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se www.webbyra.com