Tel: 08-658 39 00

Att använda tolk

Tolken/tolkarna är där för att möjliggöra kommunikation, men deltar aldrig själva i samtalet.

Du ska alltid tala direkt till den du möter och inte till tolken. Ställ inte heller frågor till tolken under pågående samtal eftersom tolken inte kan svara på dessa samtidigt som tolkningen pågår.

Tolken talar alltid i första person singularis, det vill säga jag-form, i tolkningen. Det bästa är om du pratar som vanligt, du behöver inte invänta tolken eftersom tolkningen sker simultant. Om tolken inte hänger med är det hens ansvar att avbryta.

Ibland arbetar två eller flera tolkar tillsammans beroende på uppdragets art, som regel arbetar tolkarna i par när uppdraget är över 60 minuter.

Närbild på två händer som tecknat "förslag" personen som tecknar har svart skjorta på sig och man kan se en tolkskylt på personens högra bröst, men ansiktet är utanför bilden.

Skillnad mellan tolkning och översättning

Våra tolkar arbetar alltid simultant vilket innebär att de tar in budskapet och gör en direkt tolkning
av det. Tolkningen sker här och nu och tolkning sker från och till båda språken under uppdraget.
Den här typen av tolkning är mycket kunskaps- och energikrävande och därför arbetar ofta tolkar
tillsammans för att de ska kunna turas om. Även i de situationer tolkarna blir filmade är det
simultan tolkning i en livesituation som blir inspelad.

Översättare får däremot längre tid på sig för att arbeta igenom sitt material och får därför utökade
möjligheter att bearbeta språk och ord- eller teckenval eftersom översättningen inte behöver
göras här och nu. Översättning görs alltid endast från ett språk till ett annat och är att föredra om
grundmaterialet är text eller ett redan inspelat material som ska användas i undervisning eller
informationssammanhang.

Vid översättningar till teckenspråk rekommenderar vi att man använder personer som har
teckenspråk som sitt första språk i översättningsarbetet och vid inspelning av den teckenspråkiga
versionen.

Samarbetspartner: www.webbyra.com