Tel: 08-658 39 00
Vy över Stockholm en sommardag. Det är starka färger och man ser hustaken, Riddarholmskyrkan, Stockholms slott, Riksdagshuset, Stadshuset, Västerbron, Essingeleden och Mälarens infart i Stockholm.
AB Stockholmstolkarna STAB

Vi förmedlar professionella tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.
Alla våra anlitade tolkar är välutbildade och majoriteten är auktoriserade av Kammarkollegiet.

Vi åtar oss alla typer av tolkuppdrag för målgruppen och för att tillgodose våra uppdragsgivares ökade behov av internationella kontakter kan vi även förmedla tolkar med kunskaper i andra talade och tecknade språk. För att möta de ökade kraven på kvalitet och kunskap ges alla anställda hela tiden möjlighet till fortbildning. Vi arbetar främst i Stockholmsregionen men även i övriga Sverige och andra länder. Vi erbjuder tolkar på plats såväl som på distans.

KVALITET

Att tillsätta lämpliga tolkar till alla våra olika tolkuppdrag är en av vår samordnings viktigaste uppgifter. Alla tolkar har utöver grundutbildning sina unika kompetenser som vi matchar med de tolkuppdrag vi får in. Vi arbetar utefter mottot ”Rätt tolk på rätt plats”.

KUNSKAP

Alla våra tolkar är välutbildade och majoriteten är dessutom auktoriserade av Kammarkollegiet. Målet är att hela tolkgruppen ska inneha grundläggande auktorisation. För att tolkarna ska bibehålla och utveckla sina kunskaper erbjuds de kontinuerligt möjlighet till fortbildning.

SERVICE

Det ska vara lätt att kommunicera med både våra tolkar och vår administration, våra kunder ska alltid känna sig väl bemötta.

Trygghet

Tillsammans leder vårt arbete med kvalitet, kunskap och service till att våra kunder och tolkanvändare kan känna sig trygga i att hela processen, från första kontakt fram till fakturering, sker på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Tolken Sofia Lindfors i helfigur. Hon har långt brunt utsläppt hår, svart kavaj med en tolkskylt på vänster sida, svarta byxor och skor. Hon säger något på teckenspråk och pekar mot dig.
Samarbetspartner: www.webbyra.com